Agenda jaarvergadering 2018

De agenda van de jaarvergadering is als volgt:

1. Opening.
2. Mededelingen voorzitter.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen jaarvergadering 17 mei 2017
5. Jaarverslag secretaris 2017
6. Jaarverslag penningmeester 2017
7. Verslag Kas controle
8. Verkiezing nieuw lid kascommissie
9. Bestuur verkiezing
10. Voorstel aanpassen activiteiten vanaf 2019.
11. Data activiteiten 2019
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 2 mei om 20.00 uur in de vrijwilligerskantine van post Prins Bernhardplein in Zaandam.